Co to jest VO2max i jakie są metody pomiaru 

plepleple *sprawozdania plus...

Temat: prosta metoda pomiaru VO2 max
" />Cześć

Na stronach RunnersWorld natknąłem się na "metodę pomiaru VO2 max". Cytuję:

"Find your VO2 max with this test
To determine your VO2 max (the maximal amount of oxygen your body can extract from the atmosphere and use in the body's tissues), try this quick and easy test: Go to a 400-meter track, warm-up thoroughly, then run as hard as you can for 6 minutes. The pace you are able to maintain for those 6 minutes is your VO2 max."

No właśnie, co to jest ten pace?
Nie może to być czas przebiegu okrążenia lub całego dystansu, bo im gorszy czas tym lepszy VO2 max.
Pozostaje pewnie prędkość. Tylko jak liczona?
km/h, mile/h, metry/s odpadają, bo wartości VO2 max są w granicach 20-50 (nie pamiętam jednostek).

PS. Zależność na pewno istnieje, bo kiedyś widziałem tabelki z których można było odczytać swoje VO2 max (na podstawie czasu uzyskanego na określonym dystansie).
Źródło: bieganie.eu/forum/viewtopic.php?t=1171Temat: prosta metoda pomiaru VO2 max
" />Oto wyliczenia:
1. wzór Decka: VO2max= 0,75 x MEF 50.
Uwaga. Ja nie miałem w wynikach takiego parametru. Chodziło pewnie o FEV 50%.
V02max=0,75*72,1=54
V02max=0,75*89,3=70
Pierwszy wynik to pomiar normalny, drugi wynik to wartość bezpośrednio po przyjęciu leku rozszerzającego oskrzela.

2 Metoda z testu Coopera:
Przyznam się, że nie robiłem testu coopera. Myślę, że stać mnie na 3400m w 12min. (ok. 3:30/km).
V02max=(przebiegnięty dystans w metrach -  504.9) / 44.73 = 64,7.

Tak.. mnie ta dokładność nie zadowala...

W książce "Lore of Running" Noakesa jest jeszcze kilka metod obliczania VO2max na podstawie czasu przebiegnięcia dowolnego dystansu.

Ciekaw jestem jak wyznaczają VO2max naukowcy? Czy jest to metoda uniwersalna, czy inna dla każdego rodzaju sportu?

A tak naprawdę V02max choć bardzo ważny nie jest ostatecznym i najważniejszym wyznacznikiem naszej szybkości biegania. W we wspomnianej książce jako przyład podano dwóch maratończyków ze ścisłej czołówki. Mieli takie same życiówki, a ich V02max różnił się o 20%!!!
Źródło: bieganie.eu/forum/viewtopic.php?t=1171


Temat: tętno maksymalne
" />Abstrahując od sprzetu to wartośc indywidualnego tetna maksymalnego jest dla mnie co najmniej wątpliwa. Nie kwestionuje metody jego wyznaczania przy VO2max ( nie pamietam dlaczego akurat tak to musi być), ale dokładnosć tych pomiarów jest niewielka.
Sam bazuję na wzorach i chyba wiecej sie nie pomylę niż mógłbym sie pomylić wykonując po raz kolejny próbę na 1500m.
Źródło: bieganie.eu/forum/viewtopic.php?t=3208


Temat: [płuca]objętość
Drogi Myślący Bez Bólu Artro :)

Po 1 spirometr służy do mierzenia objętości, ew. udoskonalony prędkości powietrza wydychanego czy ew. wdychanego. Zmiany zawartości gazów itp parametry, to już zupełnie inne badanie i przyrządy ew. skomponowane ze s. Jak już, to powinno mierzyć pobór tlenu, ale to nawet nie jest VO2max, więc nic nie mówi, bo zależy od intensywności spalania w danym momencie, oraz efektywności organizmu. Tym bardziej CO2 niewiele znaczy. Znaczy np. że Twoje jelito właśnie intensywnie trawi kolację, gdybyś zjadł mniej, to CO2 spadłoby zauważalnie lub nie.

Po 2 pytania tu zadawali raczej młodzi ludzie, im jeszcze coś może rosnąć.
Po 3 w wyniku treningu objętość płuc może się zwiększać.
Po 4 objętość płuc jest cechą osobniczą, w dodatku nie wprost proporcjonalną do innych parametrów ciała i u różnych ludzi może się różnić bardzo.
Po 5 Pojemność płuc, to pojemność, objętość, jaka do nich wchodzi, a nie pobór tlenu itp. Pojemność oddechowa, to powietrze wymieniane typowo w spoczynku, życiowa, to maksymalna. Całkowita, to życiowa + nie mierzalna tą metodą zalegająca.
Nie widzę podobieństwa alkomatu i spirometru. Bańka z wodą, to prosty spirometr, pozbawiony tylko charakterystycznego sposobu zapisu.
Palenie może zmniejszyć też elastyczność struktur płuc, więc w niedużym (?) stopniu zredukować pojemność. Dodatkowo - co wykazałby profesjonalny spirometr z pomiarem prędkości - ta spada u palacza, czy astmatyka.

na poj 5 litorw pluc ma oddechowa 0,5 a ten co nigdy nie palil na powiedzmy 4,8l 4,76l Możesz jaśniej, bez metafor?

Czekam na merytoryczną dyskusję..

Źródło: forumrowerowe.org/index.php?showtopic=17439


Temat: [Trening]Kadencja i strefy energetyczne - wasze opinie i rady Kadencja i strefy energetyczne - wasze opinie i rady
Test z 30sto minutowa jazda na maksa zwie sie testem Friela - tu jest link odnosnie tego testu:

Test Friela

Quibo, a co powiesz na temat testu wg. Karvonena???

Znalazlem to na innym forum i nie wiem czy moge podac adres wiec cytuje;)


Formuła Karvonena - chyba najdokładniejsza formuła obliczeniowa dla amatorów, biorąca pod uwagę tętno spoczynkowe (RHR - resting heart rate) i pozwalająca na ustalenie stref wysiłku w oparciu o tak zwaną rezerwę tętna (Heart Rate Reserve - HRR). Rezerwa tętna (HRR) jest różnicą pomiędzy tętnem maksymalnym (Maximum Heart Rate - MHR, czyli nasz poczciwy HRmax) a tętnem spoczynkowym (RHR).
Zacząć musimy od pomiaru tętna spoczynkowego RHR. Pomiaru dokonujemy w łóżeczku, leżąc, tuż po przebudzeniu - pomiaru dokonujemy przez co najmniej pięć dni z rzędu i z wyników wyciągamy średnią. To jest nasze tętno spoczynkowe. Należy pamiętać o tym że choroba, stres, głód lub przejedzenie, leki itp. moga wpływac na wartość RHR, tak wiec pomiaru dokonujemy w jak najbardziej "normalnych" warunkach. Pamiętać również należy o tym, że podwyższone RHR jest często efektem przetrenowania, warto więc je mierzyc nie tylko przy tej okazji.
Gdy już znamy nasze RHR możemy przystąpic do obliczania HRmax. Wnikliwi czytelnicy zauważą że uzyskane tu wartości HRmax będą wyższe niż w przypadku naszej mantry "220-wiek". Dzieje się tak dlatego, że metoda ta odzwierciedla lepiej nasze VO2max czyli maksymalną konsumpcje tlenu - całkowitą ilość tlenu zużywaną na poziomie komórkowym. Wartość VO2 max odzwierciedla więc całkowitą pojemność aerobową komórek mięśniowych.
Formułę Karvonena omówimy na abstrakcyjnym przykładzie - osoby w wieku 45 lat, z tętnem spoczynkowym RHR = 85, dla której musimy wyliczyć mało uzyteczną z praktycznego punktu widzenia strefę wysiłku od 50 do 85% HRmax (MHR).

A. Oblicz MHR odejmując wiek (45) od 220 uderzeń serca na minutę.

MHR = 220 - 45 = 175

B. Oblicz rezerwę tętna (HRR) odejmując tętno spoczynkowe (RHR = 85) od wyniku MHR z punktu A.

HRR = 175 - 85 = 90

C. Oblicz dolny poziom wysiłku (Lower Intensity Level - LIL) mnożąc żądaną intensywność (50%) przez rezerwę tętna (HRR) z punktu B.

LIL = 0.50 x 90 = 45

D. Dolna granica strefy (Training Heart Rate) jest sumą dolnego poziomu wysiłku i tetna spoczynkowego (LIL + RHR).

THR(dół) = 45 + 85 = 130

E. Górny poziom wysiłku (Upper Intensity Level - UIL) - u nas 85% obliczamy tak jak w punkcie C.

UIL = 0.85 x 90 = 76.5

F. Górną granicę strefy obliczamy tak jak w punkcie D.

THR(góra) = 76.5 + 85 = 161.5

Mysle ze jest to godne uwagi, piszcie swoje opinie!!!

Źródło: forumrowerowe.org/index.php?showtopic=20353


Temat: Atlas Ćwiczeń - Wytrzymałość
Wydolność fizyczna- jest to zdolność organizmu do wykonywana ciężkiej długotrwałej pracy fizycznej bez zmęczenia i warunkujących jego rozwój głębszych zmian środowiska wewnętrznego ustroju oraz zdolność szybkiej likwidacji po zakończeniu wysiłku ewentualnych zaburzeń homeostazy. Z drugiej strony wysoka tolerancje na zmiany w środowisku wewnętrzny.

Wydolność fizyczna uzależniona jest od:

a) energetyki wysiłków:
- przemiany tlenowe ( to zdolności do wysiłku decyduje maksymalna ilosc tlenu jaka ustroju może pochłonąć w ciągu minuty ).
- Przemiany beztlenowe ( to zdolności wysiłkowej decyduje tolerancja zaburzeń homeostazy ).
- rezerwy energetyczne ( zasoby rezerw i sprawność transformacji metabolicznych ).

b) termoregulacji- Zdolność organizmu do utrzymywania temperatury ciała na stałym poziomie.

c) koordynacji śród mięśniowej:
Siła mięśni to właściwość ich skurczu, regulowana funkcjami nerwowo – mięśniowymi. Zależy ona także od pewnych cech budowy mięśnia szkieletowego, np. przekroju fizjologicznego. Mięśnie pierzaste warunkują większą siłę niż wrzecionowate, ponieważ przy podobnej grubości posiadają większy przekrój fizjologiczny.
Wielkość wyzwalanej siły maksymalnej mięśnia podczas oporu zewnętrznego zależy także od stopnia wstępnego rozciągnięcia włókien mięśniowych oraz od wielkości kątów, jakie tworzą między sobą dźwignie kostne w stawach.
Pokonywanie oporu zewnętrznego przez skurcz mięśniowy może się odbywać nie tylko za pomocą siły, ale także szybkości. Największa szybkość skurczu obserwowana jest wówczas, kiedy obciążenie mięśnia równa się zeru. Napięcie mięśnia zwiększa się wraz z obciążeniem, a więc maleje ze wzrostem szybkości skurczu.Ilość pracy maksymalnej wykonywanej w jednostce czasu jest dla mięśnia wielkością stałą, ponieważ moc (M) jest iloczynem prędkości (s/t) i siły (F) to wzrost siły oporu pociągnie za sobą zmniejszenie prędkości, czyli skrócenie drogi skurczu w jednostce czasu. Uzyskanie większej szybkości jest możliwe tylko przy równoczesnym zredukowaniu obciążenia mięśnia, na które składa się wielkość ciężaru przyłożonego do dźwigni kostnej oraz ciężar samej dźwigni. Także czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej prędkości jest skorelowany ujemnie z obciążeniem. Udoskonalenie
koordynacji nerwowo – mięśniowej sprzyja nie tylko ulepszeniu wyników, lecz również obniża zapotrzebowanie tlenowe w czasie wykonywania określonego ćwiczenia.

d) czynników psychologicznych:
Przeżycia psychologiczne rzutują wyraźnie na zachowanie człowieka. Jest to widoczne zwłaszcza w działalności sportowej, w której często pojawiają się intensywne stany emocjonalne. Dotyczy to szczególnie okresu startowego i
samych zawodów. W zależności od predyspozycji psychicznych zawodnika stany te mogą pomagać w osiągnięciu maksymalnego wyniku sportowego lub też doprowadzać do jego znacznego obniżenia. W dzisiejszym sporcie motywacja i psychika zawodnika jest bardzo ważna świadczy o tym fakt, że coraz częściej zawodnikowi oprócz trenera towarzyszy psycholog.

e)Czynników genetycznych:
Czynnik ten jest chyba najważniejszym wskaźnikiem determinującym wydolność fizyczną. Jak wiemy każdy człowiek ma swoją pulę genową którą już w chwili poczęcia dostaje od rodziców. W genach jest zapisane dosłownie wszystko: kolor oczu, wysokość ciała, typ budowy i oczywiście ewentualne zdolności warunkujące wydolność fizyczną. Jednak wszystko w jakimś zakresie można wytrenować i w jakimś stopniu poprawić. Nie jest inaczej z możliwościami wydolnościowymi. To co dziedziczymy po rodzicach to 85% naszej maksymalnej wydolności, więc jeśli pula genowa nie dostarczy nam
odpowiednich predyspozycji już na starcie, to nawet solidny trening nie jest w stanie podnieść wydolności do oczekiwanego poziomu.

Jeśli przebrnęliście przez ta masę teorii to teraz przejdźmy do konkretów:

Testy sprawdzające wydolność fizyczna:
- Test Coopera- ( mój ulubiony ) Ciągły 12 minutowy bieg, liczy się jaka drogę przebyłeś. Ten test możemy przeprowadzić sobie sami, bez dodatkowego sprzętu i pomiarów. Jest to Metoda Pośrednia badania wydolności.
- Test na cykloergometrze- Siadamy na rowerek podłączając nas do aparatury i dodają obciążenie wraz ze wzrostem czasu jazdy i sprawdzają jaki mamy pobór tlenu. Kiedy dojdziemy do naszego Vo2max ( maksymalny pobór tlenu ) to test sie kończy i na wykresie mamy pokazane jaka mamy aktualna wydolność. Jest to Metoda bezpośrednia.

chcąc polepszyć wynik w danej dyscyplinie musimy zastanowić sie do czego nam ta wydolność jest potrzebna.Ponieważ inny trening będziemy stosować do biegów długich a inny do mma.

Trening wytrzymałościowy - w aspekcie MMA wykonywanie ćwiczeń ozywając obciążenia własnego ciala.Wielopowtorzeniowy mający na celu rozwiniecie dynamiki i "wytrzymałości" mięśni na ćwiczenia o bardzo niskim interwale czasowym.

Trening wytrzymałościowy pod kontem La przejawia sie nam bieganiem na określonych dystansach w określonym czasie i prace na odpowiednim tętnie bazowym, z biegiem czasu można stosować obciążenie zewnętrzne takie jak: kamizelki z ołowiem , zaczepy z piaskiem , lekkie hantelki.

Przykładowy trening jaki kiedyś robiliśmy u Jacka Buczko na treningach:
Cel: wytrzymałość siłowa tak zwana MOC

Wszyscy stoją w kole:

- bieg boxerski - wszyscy
- jedna osoba wybiega z koła ( jak skończy to następna )
* wykluczanie rak z lekkim oporem przeciwnika --> cały okrąg
* wejścia w nogi z wyniesieniem --> cały okrąg
- wycofania na sygnał - wszyscy
* Jedna osoba bierze na barana druga i robi dwa okręgi.
* " taczki " dwa okręgi
- pompki - wszyscy
* Przeskoki pomiędzy pompującymi
* czołgania pomiędzy pompującymi
Źródło: forum-fitness.pl/viewtopic.php?t=597